سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

مقاله ارائه مدلی برای سنجش کیفیت خدمات وب سایت های دولت الکترونی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارائه مدلی برای سنجش کیفیت خدمات وب سایت های دولت الکترونیکی از دیدگاه شهروندان تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارائه مدلی برای سنجش کیفیت خدمات وب سایت های دولت الکترونیکی از دیدگاه شهروندان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارائه مدلی برای سنجش کیفیت خدمات وب سایت های دولت الکترونیکی از دیدگاه شهروندان تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارائه مدلی برای سنجش کیفیت خدمات وب سایت های دولت الکترونیکی از دیدگاه شهروندان تحت pdf :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
تعداد صفحات: 10
چکیده:
با وجود این که در سال های اخیر پژوهش های قابل توجه ای در زمینه خدمات الکترونیکی صورت گرفته است، در زمینه نحوه ی ارائهخدمات دولت الکترونیکی به صورت شهروند محور و با کیفیت در ادبیات موضوع شکاف وجود دارد. در این مقاله پس از مرور ادبیاتدر زمینه مفاهیم و مدلهای کیفیت خدمات به صورت عام در خدمات فناوری اطلاعات و به صورت خاص در خدمات دولت الکترونیکی،مدلی برای ارزیابی سطح کیفیت خدمات مبتنی بر وب دولت الکترونیکی از دیدگاه مشتریان(کیفیت تجربه) ارائه می شود. این مدلشامل دو سطح کیفیت انتقال و ارائه خدمات و کیفیت محتوای خدمات است. کیفیت محتوای خدمات به سنجش کارکردهای موجود دروب سایت دولت الکترونیکی می پردازد و کیفیت انتقال و ارائه خدمات به سنجش نحوه ی ارائه ی این خدمات از طریق کانال می پردازد.این مدل می تواند از دیدگاه استفاده کنندگان خدمات دولت الکترونیکی مورد ارزیابی قرار بگیرد و میزان اثرگذاری ابعاد کیفیت محتوا وکیفیت انتقال و ارائه خدمت بر میزان کیفیت خدمات مشخص شود. نتایج آزمون این مدل می تواند راهنمای مناسبی برایسیاست گذاران و ارائه دهندگان خدمات دولت الکترونیکی در جهت شناخت ابعاد مختلف کیفیت خدمات و میزان اهمیت آنها از دیدگاهشهروندان باشد.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

مقاله بررسی افت فشار و توزیع دما درون تبادلگر خط انتقال (TLE) کو

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی افت فشار و توزیع دما درون تبادلگر خط انتقال (TLE) کوره شکست حرارتی تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی افت فشار و توزیع دما درون تبادلگر خط انتقال (TLE) کوره شکست حرارتی تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی افت فشار و توزیع دما درون تبادلگر خط انتقال (TLE) کوره شکست حرارتی تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی افت فشار و توزیع دما درون تبادلگر خط انتقال (TLE) کوره شکست حرارتی تحت pdf :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: اولین کنفرانس پتروشیمی ایران

تعداد صفحات: 11

چکیده:

در این مقاله بررسی افت فشار و توزیع دما در تبادلگر خط انتقال (TLE) کوره شکست حرارتی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی انجام شده است. با توجه به توزیع دمای بدست امده درون لوله ها می توان نقاط حرانی را تشخیص داد و از تشکیل کک درونانها جلوگیری نمود. از تبادلگرهای TLE برای خنک کردن جریان خروجی از راکتور های شکست حرارتی استفاده یم شود. از مزایایاستفاده اینگونه تبادلگرها درصنایع می توان به کاهش هزینه های جداسازی، تولید بخار با فشار بالا و بازیافت حرارتی بالا از گازهای حاصل از شکست حرایتی، اشاره کرد. جریان های پیچیده را میتوان از طریق عددی با روش های دینامیک سیالات محاسباتی بدون استفاده از تقریب های اضافی مدل کرد. از مزایای استفاده دینامیک سیالات محاسباتی می توان به تشخیص (عیب یابی) جریان، ارزیابیسریع فرایند، بهره وری انرژی و کاهش هزینه های طراحی اشاره کرد. برای شبیه سازی جریان سیال از نرم افزار FLUE T و از مدل آشفتگی k استاندارد برای مدل کردن آشفتگی درون تبادلگر استفاده شده است. با بررسی انواع مدل های آشفتگی مشاهده شد که مدل های آشفتگی بالاتر از مرتبه 2 برای مدل سازی تبادلگر ها مناسب نمی باشد. مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی با داده های تجربی (واحد اولفین پتروشیمی اراک) نشان می دهد، دمای خروجی از لوله ها 706 درجه کلوین می باشد که درمقایسه با داده های تجربی تقریبا 10 درصد خطا و افت فشار جریان گاز درون تبادلگر تقریبا 33 درصد خطا با داده های تجربی دارد.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

مقاله Adsorption of phenol with silica aerogelدرcarbon active na

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله Adsorption of phenol with silica aerogelدرcarbon active nanocomposites تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Adsorption of phenol with silica aerogelدرcarbon active nanocomposites تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله Adsorption of phenol with silica aerogelدرcarbon active nanocomposites تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Adsorption of phenol with silica aerogelدرcarbon active nanocomposites تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: 7

چکیده:

Silica aerogel and silica aerogel-carbon active nanocomposites were synthesized via waterglass precursor and ambient pressure drying method. A continous operation with reflux was performed for adsorption of aqueous solution of phenol. The adsorption capacity was measured for hydrophobic silica aerogel and different nanocomposites. The adsorption process was done in both visible light and in the absence of light. The results showed that visible light has a great effect on phenol photolysis. 0.5 and 2% wt nanocomposites were prepared. The results showed that adding a little amount of AC has a considerable effect on adsorption capacity.

 

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

مقاله بررسی ریسک اجرای پروژه های برون مرزی، برای پیمانکاران ایرا

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی ریسک اجرای پروژه های برون مرزی، برای پیمانکاران ایرانی در کشور عراق تحت pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی ریسک اجرای پروژه های برون مرزی، برای پیمانکاران ایرانی در کشور عراق تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی ریسک اجرای پروژه های برون مرزی، برای پیمانکاران ایرانی در کشور عراق تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی ریسک اجرای پروژه های برون مرزی، برای پیمانکاران ایرانی در کشور عراق تحت pdf :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
تعداد صفحات: 14
چکیده:
توجه به صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از مرزهای کشور در سند چشمانداز 4141 و رونق فرصتهای کسب و کار در کشورهای همجوار به ویژه در سالهای اخیر، موجب حضور روز افزون شرکتهای ایرانی در بازار کسب و کار این کشورها شده است. در این مقاله با توجه به ریسکهای خاص پروژههای برون مرزی و مسائل اجرای پروژه در کشورهای همجواری چون عراق که مقصد بخش عمدهای از صدور خدمات فنی و مهندسی شرکتهای پروژه محور ایرانی می باشد، با بهرهگیری از آرای نخبگان و متخصصان مدیریت ریسک و تجربیات شرکتهای فعال در پروژههای برون مرزی به مباحثی چون شناسایی، ارزیابی و پاسخگویی به ریسکهای مربوط به این پروژهها در مرحله اجرا پرداخته شده است. به منظور شناسایی این ریسک ها ابتدا ریسکها با توجه به منشاء ریسک به پنج دسته سیاسی، فرهنگی، ارتباطی، منابع میزبان و حقوقی/قراردادی تقسیم شدند. در ادامه با استفاده از نظرات خبرگان بیست و یک ریسک عمده در این پروژه ها شناسایی و اثرات آنها ارزیابی گردید. همچنین پاسخ های مناسب به هر ریسک مشخص گردید. با تحلیل نتایج پژوهش مشخص گردید مسائل سیاسی عمدهترین منشاء ایجاد ریسک در مرحله اجرای پروژههای ساخت وسازی است که پیمانکاران ایرانی در عراق در آنها شاغل هستند

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

مقاله مدیریت بحران آب با استفاده وبهره برداری ازآب حاصل ازچگالش

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مدیریت بحران آب با استفاده وبهره برداری ازآب حاصل ازچگالش رطوبت هوا توسط کولرگازی های خانگی تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدیریت بحران آب با استفاده وبهره برداری ازآب حاصل ازچگالش رطوبت هوا توسط کولرگازی های خانگی تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مدیریت بحران آب با استفاده وبهره برداری ازآب حاصل ازچگالش رطوبت هوا توسط کولرگازی های خانگی تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدیریت بحران آب با استفاده وبهره برداری ازآب حاصل ازچگالش رطوبت هوا توسط کولرگازی های خانگی تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
تعداد صفحات: 9
چکیده:
جو زمین حاوی مقادیر میلیاردهامترمکعب آب شیرین است که میتواند به عنوان یکمنبع تامین آب به ویژه درمناطق شرجی ساحلی مورد توجه قرارگیرد لیکن نکتهمهم دراین زمینه نحوه استحصال و برداشت اقتصادیاین آب است آب استحصالی ازکولرگازی ها ابی است که بدون صرف هیچگونه هزینه و به عنوان محصول جانبی و اغلب مزاحم تولید میگردد هدف ازاین مطالعه بررسی کمیت و کیفیت شیمیایی آب استحصالی ازکولرهایگازی شهربندرعباس دریک فعال یک ساله است این مطالعه توصیفی تحلیلی درفاصله زمانی ابتدای خرداد تا ابتدای دیماه 1389 انجام شد تعداد66 نمونه بصورت تصادفی خوشه ای شهربرحسب تراکم جمعیت و دوری ونزدیکی به ساحل به 4خوشه تقسیم شده است برداشت شد ازمایشهای کیفی شیمیایی سخت کل قلیائیت کل املاح محلول هدایت الکتریکی کدوت و PH و سنجش کمیت برروی آنها انجام گرفت با لحاظ نمودن برخی فرضیات حدود 4680 تا 9360 مترمکعب درروز اب ازاین کولرها قابل اتحصایل است که تقریبا برای اکثر موارد شهری و نیز اغلب کاربردهی صنعتی مناسب است

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :
   1   2   3   4   5   >>   >