سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

مقاله بررسی رابطهی بین رقابت بازار و تأمین مالی شرکتهای عضو بورس

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی رابطهی بین رقابت بازار و تأمین مالی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران تحت pdf دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رابطهی بین رقابت بازار و تأمین مالی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی رابطهی بین رقابت بازار و تأمین مالی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی رابطهی بین رقابت بازار و تأمین مالی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
مجید رحیمی – کارشناسی ارشد حسابداری
عاطفه محمدنژاد – کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده:
یکی از ویژگی های بازار های نوظهور امروز، توجه به پارامتر سرمایه و روشهای مؤثر بر حفظ و ایجاد ارزش شرکت و مدیریت ریسک شرکت در بازارهای تأمین مالی است که یکی از صحنههای رقابتی بین شرکت ها رادر کل بازار را تشکیل می دهد.هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین رقابت بازار و تأمین مالی شرکت ها می باشد. به همین منظور، شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره بین سال های 1384 تا 1388 با استفاده ازالگوی رگرسیونی داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج تحقیق نشان داد که بین رقابت پذیری و تعداد رقبای با تأمین مالی ارتباط مثبت و معناداری برقرار است

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

مقاله ژئوشیمی و چگونگی تمرکز شبه فلزات و عناصرکمیاب در حوضه های

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ژئوشیمی و چگونگی تمرکز شبه فلزات و عناصرکمیاب در حوضه های زغالی تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ژئوشیمی و چگونگی تمرکز شبه فلزات و عناصرکمیاب در حوضه های زغالی تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ژئوشیمی و چگونگی تمرکز شبه فلزات و عناصرکمیاب در حوضه های زغالی تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ژئوشیمی و چگونگی تمرکز شبه فلزات و عناصرکمیاب در حوضه های زغالی تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
سامان شهراز – دانشجوی دکتری اکتشاف معدن دانشگاه یزد
فرهاد محمدتراب – استادیا دانشکده مهندسی معدن دانشگاه یزد
عبدالحمید انصاری – دانشیاردانشکده مهندسی معدن دانشگاه یزد

چکیده:
در این تحقیق حضور برخی شبه فلزات شامل: ژرمانیوم، گالیوم، سلنیوم، لیتیوم، نیوبیوم، تانتالیوم، زیکونیوم و هافنیوم و همچنین عنصر طلا درحوضه های زغالی بررسی شده است. عناصر کمیاب نقش اساسی در انرژی های نو، نانو تکنولوژی و تکنولوژی های جدید ایفا می کنند. کاربردویژه این عناصر در انرژی های پاک بسیار حائز اهمیت است . در سال های اخیر نشان داده شده است که غنی شدگی این فلزات ممکن است در لایه های زغال، در سنگ های میزبان و حتی سنگ کف حوزه های زغالی با تمرکزهای قابل مقایسه با کانه های معمول این فلزات اتفاق بیافتد شرایط تمرکز، میزان غنی شد گی و چگونگی ورود این عناصر به حوزه های زغالی در این مقاله مورد بحث قرار گرفته اند

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

مقاله انعطاف پذیری در طراحی خانه های مسکونی از سنت تا امروز تحت

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله انعطاف پذیری در طراحی خانه های مسکونی از سنت تا امروز تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انعطاف پذیری در طراحی خانه های مسکونی از سنت تا امروز تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله انعطاف پذیری در طراحی خانه های مسکونی از سنت تا امروز تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله انعطاف پذیری در طراحی خانه های مسکونی از سنت تا امروز تحت pdf :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
نسرین شهرآبادی – دانشجوی معماری مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد بیرجند
فرید فروزانفر – دکتری معماری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد بیرجند

چکیده:
تغییرات همیشه همراه بشر است. از آنجایی که انسان ها با روحیات و مشخصات مختلف به دنبال تجربیات متفاوت در فضاهای جدید هستند، هنگام انتخاب مسکن با دقت عمل میکنند، چراکه این روحیه تغییرپذیر فضاهای انعطافپذیر طلب میکند. توجه معماران به نیازهای هر شخص در اولویت طراحی قرار میگیرد اما نداشتن رابطه مستقیم بین معمار و بهره بردار سبب میشود که پاسخ مناسب برای این نیازها پیدا نشود. درگذشته وجود زمینهای بسیار و جمعیت کم، فضاهای موردنظر برای ما فراهم میشد ضمن اینکه عملکردهای گذشته نیازمند مبلمان خاصی نبودهاند و در فضای خانه سنتی جاری میشدهاند اما اینکه چطور در معماری امروز- با توجه به طرح مبلمان جهت فضاهای مختلف خانه و محدودیت متراژ خانهها – انعطافپذیری را در طرح خانه ایجاد کنیم سؤال این پژوهش است. در این راستا با مطالعه الگوهای سنتی طراحی مسکن و عملکردهای جاری مسکن امروزی سعی بر بررسی معماری معاصر مسکن از منظر انعطافپذیری و ارائه راهکارهای طراحی و اجرائی در این زمینه است

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

مقاله تاثیر آنزیم گزیلاناز حاصل از آسپرژیلوس نیجر بر خواص رئولوژ

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاثیر آنزیم گزیلاناز حاصل از آسپرژیلوس نیجر بر خواص رئولوژیکی خمیر نان تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر آنزیم گزیلاناز حاصل از آسپرژیلوس نیجر بر خواص رئولوژیکی خمیر نان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تاثیر آنزیم گزیلاناز حاصل از آسپرژیلوس نیجر بر خواص رئولوژیکی خمیر نان تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیر آنزیم گزیلاناز حاصل از آسپرژیلوس نیجر بر خواص رئولوژیکی خمیر نان تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

سمیرا رستمی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد
سمیرا رستمی –
محمدحسین عزیزی –
پیمان مهستی –

چکیده:

کاربرد آنزیم های گزیلانولتیک دردهه های اخیر بهدلیل اثرات بالقوه آن درپخت نان افزایش یافته است هیدرولیز آنزیماتیک پلی ساکاریدهای غیرنشاسته ای منجر به بهبود خواص رئولوژیکی خمیر و بهبود نانهای حاصله می شود تاثیر آنزیم گزیلاناز درمقدار 1و3 گرم X1,X2 به ازای 100 کیلوگرم آرد برخواص رئولوژیک خمیر مورد بررسی قرارگرفت با افزودن آنزیم گزیلاناز جذب آب نسبت به نمونه شاهد افزایش یافت زمان توسعه خمیر اختلاف معنی داری با نمونه شاهد نشان نداد با افزایش مقدار آنزیم زمان مقاومت خمیر به صورت معنی داری افزایش یافت بیشترین ارزش نانوایی مربوط به تیمار حاوی حداکثر دوز آنزیمی بود درمورد اکستنسوگراف درزمانهای مختلف استرحت تیمار حاوی 4 گرم آنزیم گزیلاناز در 100 کیلوگرم آرد کمترین مقاومت به کشش و بیشترین قابلیت کشش را نشان داد بیشترین ضریب نسبت مقاومت به کشش به کشش پذیری درتیمار شاهد مشاهده شد.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

مقاله ارزیابی شخصیت نام و نشان تجاری لنوو در مقایسه با چند نام و

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارزیابی شخصیت نام و نشان تجاری لنوو در مقایسه با چند نام و نشان برجسته درصنعت کامپیوتر در خراسان شمالی تحت pdf دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی شخصیت نام و نشان تجاری لنوو در مقایسه با چند نام و نشان برجسته درصنعت کامپیوتر در خراسان شمالی تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزیابی شخصیت نام و نشان تجاری لنوو در مقایسه با چند نام و نشان برجسته درصنعت کامپیوتر در خراسان شمالی تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی شخصیت نام و نشان تجاری لنوو در مقایسه با چند نام و نشان برجسته درصنعت کامپیوتر در خراسان شمالی تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش بین المللی مدیریت
تعداد صفحات: 19
نویسنده(ها):
سهیلا شاپسندی – دانش آموخته کارشناسی ارشد ، دانشگاه پیام نور ساری ، ایران

چکیده:
شخصیت برند را هسته مرکزی و نزدیک ترین متغیر در تصمیم گیری مشتری در هنگام انتخاب میدانند. یکی ازمطلوبیتهای مشتری در انتخاب یک محصول،برند معتبر است. مقاله حاظر نتیجه یک تحقیق توصیفی_پیمایشی است کههدف آن ارزیابی و مقایسه جایگاه شخصیتی نام و نشان لنوو با سایر نام و نشانهای برجسته در صنعت کامپیوتر میباشد. جامعه مورد بررسی در این پژوهش مشتریان و افراد آشنا با صنعت کامپیوتر در خراسان میباشد.ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای میباشد که بر اساس مدل خانم جنیفر آکر تنظیم شده است. و به منظور آزمون این مدل از نرم افزارspss استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که نام تجاری در صنعت کامپیوتر نیز مانند بسیاری از کسب و کارها، سرمایه محسوب میشود. و ارزش و اعتبار نام تجاری یک شرکت چندین برابر ارزش دارایی های مشهود و قابل رؤیت آناست. برندها دارای ماهیتی اجتماعی هستند و آن برندی موفق است که افراد اجتماع نسبت به آن احساس تعلق و مالکیت داشته باشند. هر نام تجاری شخصیت خاص خود را دارد. و از عوامل سازنده شخصیت مطلوب نام و نشان تجاری میتوان به عواملی نظیر تبلیغات گسترده، قدمت محصول نسبت به محصولات دیگر، صداقت و شایستگی و ; اشاره کرد

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :
   1   2   3   4   5   >>   >