سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

مقاله راهکارهای بهبود کیفیت پساب در صنعت تحت pdf

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله راهکارهای بهبود کیفیت پساب در صنعت تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله راهکارهای بهبود کیفیت پساب در صنعت تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله راهکارهای بهبود کیفیت پساب در صنعت تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله راهکارهای بهبود کیفیت پساب در صنعت تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای بحران آب
تعداد صفحات: 8
چکیده:
کیفیت پساب واحدهای صنعتی به نوع صنعت، فرایند تولید، وضعیت دسترسی به آب و فرایند تصفیه، نحوه مدیریت واحد صنعتی، مساحت فضای سبز محوطه، وضعیت تأسیسات بهداشتی-رفاهی، وجود سامانه های بازچرخانی و میزان استفاده وابسته است. نگرانی های عمیقی نسبت به تخلیه پساب های صنعتی تصفیه نشده به محیط های آبی وجود دارد. چنانچه پساب خروجی آلوده به فلزات سنگین، ذرات و مواد شیمیایی با بار آلی بالا باشد، بر کیفیت محیط آبی پذیرنده اثرات نامطلوبی خواهد گذاشت و حجم کمی از پساب صنعتی می تواند حجم بسیار زیادی از آب را تحت تأثیر قرار دهد. تکنولوژی های متعدد تصفیه به منظور دفع یا بازگردانی پساب مورد استفاده قرار می گیرند. تصفیه انتهای خط اغلب قبل از تخلیه پساب به سیستم فاضلاب شهری یا محیط های پذیرنده انجام می شود. هیچ محدودیت فنی برای رسیدن به میزان مطلوبی از کیفیت آب وجود ندارد و آنچه محدودکننده است، هزینه های تصفیه می باشد. رویکرد جدید، مدیریت آلاینده ها در مبدأ است. کاهش تولید آلاینده ها در فرآیند تولید، کاهش ورود آلاینده ها به جریان پساب، جداسازی جریان های پساب با آلودگی های متفاوت، حداکثر کردن بازیافت مواد و بازگردانی و استفاده مجدد از پساب، بهبود شیوه های نگهداری واحد صنعتی، بهینه سازی فرآیندها و ; رویکردهای مفیدی است که می تواند در بهبود کیفیت پساب های صنعتی و نیل به تولید پاک تر بسیار مؤثر باشد.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

مقاله اثر کاربرد ورمی کمپوست بر میزان غلظت آهن و روی در گیاه دار

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اثر کاربرد ورمی کمپوست بر میزان غلظت آهن و روی در گیاه دارویی گاو زبان BoragoOfficinalis تحت pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر کاربرد ورمی کمپوست بر میزان غلظت آهن و روی در گیاه دارویی گاو زبان BoragoOfficinalis تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اثر کاربرد ورمی کمپوست بر میزان غلظت آهن و روی در گیاه دارویی گاو زبان BoragoOfficinalis تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثر کاربرد ورمی کمپوست بر میزان غلظت آهن و روی در گیاه دارویی گاو زبان BoragoOfficinalis تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم

تعداد صفحات: 4

چکیده:

به منظور مطالعه اثر کاربرد ورمی کمپوست برمیزان غلظتهای عناصر آهن و روی در اندامهای گیاهی گیاه دارویی گاوزبان ازمایشی در قالب طرح کرتهای خرد شده برپایه بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی ساری در سه تکرا ردر سال 1388 انجام شد. تیمارهای کودی شامل: دو سطح 20 و 40 تن درهکتار از ورمی کمپوست تلفیقی از ورمی کمپوست و کود شیمیایی، کود شیمیایی، شاهد و سالهای مصرف بصورت سالهای 85، سال 85 و 88، سال 85 و 86 ، سال 85 ، 86، 88 و سال 85 تا 87 و سال 85 تا 88 کود خورده می باشند. طبق نتایج حاصل مشخص شد که تیمارهای کودی و سالهای اعمال کود بر میزان جذب این عناصر در برگ و گل گیاه دارای اثر معنی داری بود.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

مقاله Investigation of Tehran green Space changes and its role i

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله Investigation of Tehran green Space changes and its role in air pollution Using LANDSAT images from 1980در2010 تحت pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Investigation of Tehran green Space changes and its role in air pollution Using LANDSAT images from 1980در2010 تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله Investigation of Tehran green Space changes and its role in air pollution Using LANDSAT images from 1980در2010 تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Investigation of Tehran green Space changes and its role in air pollution Using LANDSAT images from 1980در2010 تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات: 16

چکیده:

Because of geographical position of Tehran and existence of mountains in the northern part of it, transmit of the northwest prevailing wind to discharge pollution caused by urban activities seems to be complicated and also, construction of industrial factories in the city space and high amount of urban transportation, crisis the air in Tehran. So, study of the amount of green space and their change and role to reducing air pollution in Tehran – caused by urban activity- has highly importance. The purpose of this study is green space developments per capita during the past three decades and its role in the evolution of present air pollution in Tehran. The study areas have been conducted in the Great Tehran about 730 Square kilometers. To implement of this study, LANDSAT imagery of 4 and 5 TM and ETM sensors in the past thirty years have been used. At first radiometric and geometric correction and coordinates unification of all images. The images of study area in Tehran have been selected and then using maximum likelihood classification algorithms for image classification and extracting of plant cover layer and green space done. In this section by using the region borders green space was calculated per capital and thematic map was presented. By using long time Tehran pollution zoning maps, all 22 regions of Tehran in term of pollution have been ranked. And at last correlation between the amount of air pollution and green space was observed. The results show that, at first, the amount of green space per capita was undesirable than the global Standard and at the second, the role of green space to reduce pollution in different areas of Tehran has been impressive.

 

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

مقاله تحلیل عوامل موثر بر ضایعات سیب در استان زنجان تحت pdf

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تحلیل عوامل موثر بر ضایعات سیب در استان زنجان تحت pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحلیل عوامل موثر بر ضایعات سیب در استان زنجان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تحلیل عوامل موثر بر ضایعات سیب در استان زنجان تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحلیل عوامل موثر بر ضایعات سیب در استان زنجان تحت pdf :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: 16

چکیده:

سالانه میلیون ها دلار ارز جهت واردات محصولات کشاورزی می شود و این درحالی است که مقدار زیادی از محصولات کشاورزی به ضایعات تبدیل می شود و این روند هرساله سیرصعودی به خود می گیرد این مسئله زمانی اهمیت خود را نشان میدهد که بدانیم ضایعات محصولات کشاورزی در دیگر کشورها منبع اصلی تامین سایر فراورده ها می باشند به همین دلیل عواملی که درایجاد و توسعه محصولات دخالت دارند بایدمشخص شوند هدف تحقیق حاضر تحلیل عوامل موثر برضایعات سیب در استان زنجان بود. داده های لازم برای انجام این پژوهش پیمایشی از طریق روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب StratifiedRandom Sampling از بین باغداران سیب در استان زنجان جمع آوری گردید دراین راستا با تکمیل 200 پرسشنامه اطلاعات لازمجمع آوری گردید. نتایج تحقیق نشان داد بین سطح سواد و میزان ضایعات سیب کشاورزان در سال گذشته تفاوت مثبت و معنی داری در سطح 99% وجود داشت اما تفاوت معنی داری بین سطح سواد و میزان ضایعات درپنج سال گذشته وجود نداشت همچنین هیچ گونه تفاوت معنی داری بین افرادی کهدر کلاسهای آموزشی و ترویجی شرکت کرده بودند و افرادی که درکلاسها شرکت نکرده بودند از لحاظ میزان ضایعات در پنج سال گذشته و سال گذشته وجود ندارد نتایج ضریب همبستگی حاکی از آن است که بین درآمد سالیانه حاصل از باغات و میزان ضایعات درپنج سال گذشته و سال گذشته به ترتیب رابطه مثبت و معنی داری در سطح 99 و 95 درصد وجود داشت.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :
<      1   2